Algemene lesvoorwaarden

 • In de zomer en winter worden lessen buiten, uitsluitend gegeven aan leden van de club, tenzij anders bepaald door het bestuur.
 • Aanmelden als lid kan je doen via de site van de club.
 • Een les duurt 50 minuten.
 • In de zomer duurt een lesperiode 18 weken, in de winter beslaat een lesperiode 20 weken binnen of  17 weken buiten.
 • Een lesperiode geeft het aantal lessen aan dat er gegeven wordt, er vanuit gaande dat er 1 les per week wordt gevolgd.
 • Inhaallessen worden gedaan d.m.v. een clinic. Deze datum wordt bepaald door de tennisschool.
 • Tijdens de zomerperiode wordt in geval van regen of andere weersomstandigheden de 50/50 regel gehanteerd. Dat wil zeggen, de eerste les die niet kan doorgaan als gevolg van regen of hitte wordt niet ingehaald, de tweede wel enz.
 • In de zomerperiode staat de tennisschool garant voor 16 lessen.
 • In de winterperiode staat de tennisschool garant voor 15 lessen.
 • Senioren hebben de mogelijkheid om tegen een zomervergoeding door te gaan in de tennishal van de Munnik (mits er ruimte is).
 • Mensen die inschrijven voor de uren van 20-22 uur, moeten rekening houden met rouleren in de hal, zolang het in het begin en einde van het seizoen donker is.
 • Bij de lesindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke wensen, de school heeft echter het recht om in alle gevallen zelf te beslissen.
 • Lesgroepen bestaan uit max 6 personen.
 • Als er teveel aanmeldingen zijn heeft de tennisschool het recht om de groepen uit te breiden tot een max van 8 personen.
 • Als er niet genoeg aanmeldingen zijn om een groep te vormen van het gesteld aantal personen dan kan de tennisschool besluiten om de lessen niet door te laten gaan.
 • De school is gerechtigd om bij te late betaling administratiekosten in rekening te brengen. Voor de eerste herinnering zullen geen kosten worden gerekend. Bij de tweede herinnering zal er € 15,- extra in rekening worden gebracht en bij de derde herinnering € 25,-
 • Bij ziekte van de trainer zullen de lessen worden ingehaald op een later tijdstip of zal de school voor adequate vervanging zorgen.
 • De school draagt zelf zorg voor het tijdig afmelden van de lessen.
 • Bij ziekte, zwangerschap, verhuizing of andere redenen voor het niet kunnen volgen van de lessen, is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
 • Het niet verschijnen op de les is voor eigen rekening.
 • De leerling heeft het recht om in overleg met de trainer een vervanger te regelen.
 • Voorkeur voor een leraar kan de school niet garanderen.
 • Les data worden vermeld op het inschrijfformulier en de website.
 • De school is niet aansprakelijk voor vermissingen en diefstal tijdens de les uren.
 • De school stelt zich niet aansprakelijk voor letsel voor, tijdens of na de lessen.